fbpx

Взаимоотношенията с околните отразяват отношението, което имаш към себе си

Ако имаш проблеми с взаимоотношенията, първо се погледни. Взаимоотношенията ни са огледало на самите нас, на нашите вибрации. Това, което привличаме към себе си, винаги отразява или притежавани от нас качества, или убежденията, които имаме, по отношение на връзките ни с другите.

Независимо дали става дума за шеф, колега, подчинен, приятел, любовник, брачен партньор или дете, онези неща, които не харесваш у тези хора, всъщност не са ти чужди – или и ти ги правиш, или би искал да ги правиш, или пък вярваш в тях. Иначе не би ги привлякъл и задържал в живота си, ако по някакъв начин те не го допълваха.

Взаимоотношенията ти с предметите и хората отразяват отношението, което имаш към себе си. Помисли за момент за някого около теб, който ти е неприятен. Опиши три неща, свързани с този човек, които не харесвш, неща, които би искал да се променят. Сега погледни дълбоко в себе си и се запитай: „В какво отношение и аз приличам на него и кога правя подобни неща?” Затвори очи и отдели необходимото време за отговор. След това се запитай дали си склонен да се промениш. Когато премахнеш от мисленето и поведението си тази нагласа, тези навици и убеждения, човекът или също ще се промени, или ще напусне твоя живот.

  • Ако шефът ти е много критичен и все не можеш да му угодиш, погледни себе си. Или и ти си същият на някакво ниво, или си твърдо убеден, че „Шефовете винаги критикуват и не може да им се угоди”.

  • Ако имаш подчинен, който не изпълнява указанията ти или не ги довежда до края, виж в какво отношение и ти си такъв и изчисти това от себе си. И дори да освободиш подчинения, това няма да реши собствения ти проблем.

  • Ако някой колега не желае да сътрудничи с теб, помисли как си допринесъл за тази ситуация. В какво отношение и ти си такъв?

  • Ако имаш приятел, на когото не можеш да разчиташ и той не оправдава очакванията ти, обърни се към себе си. В коя област от живота не може да се разчита на теб и кога не оправдаваш надеждите на другите? Това твое убеждение ли е?

  • Ако любимият ти човек е студен и изглежда равнодушен, вникни в себе си – дали от детството, когато си наблюдавал родителите си, не се е запазило убеждението, че „любовта не трябва да се демонстрира”.

  • Ако партньорът в брака е заядлив и не ти помага, отново се обърни към детските си схващания. Имаш ли родител, който е бил свадлив и не те е подкрепял? И ти ли си такъв?

  • Ако имаш дете, чиито навици те дразнят, сигурна съм, че и ти ги имаш. Децата се учат, като имитират възрастните около тях. Справи си с проблемите в себе си и ще откриеш, че и децата автоматично ще се променят.

Всяко по-важно взаимоотношение в нашия живот е отражение на взаимоотношението, което сме имали с един от родителите си. Отношението към нас е било повлияно до голяма степен от общуването с възрастните, когато сме били деца. Начинът, по който се отнасяме към себе си сега – и в положителен, и в отрицателен аспект, често точно възпроизвежда начина, по който те са се отнасяли към нас тогава.

Замисли се за момент какви думи използваш, когато се упрекваш за нещо. Не са ли точно думите, употребявани от родителите, когато са ти се карали? С какви изрази те хвалеха? Сигурна съм, че използваш същите фрази и днес, когато мислено се потупваш по рамото. А може би те никога не са те хвалили, затова и ти не знаеш как да похвалиш себе си или може би си мислиш, че няма за какво. Не обвинявай родителите си, защото не е било възможно да те научат на нещо, което и те самите не са знаели.

Единственият начин да промениш другите е първо да промениш себе си. Промени нагласите си и ще откриеш, че и те са други. Обвиненията са безполезни и само ни лишават от собствената ни сила. Когато обвиняваш някого за нещо, същият този човек обвинява теб за същото. Ако казваш: „Всички винаги ми правят еди-какво си, упрекват ме, няма ги, когато ми трябват, използват ме като изтривалка, злоупотребяват с мен”, тогава това е твоят модел. Има някаква мисъл у теб, която привлича хора с такова поведение. Когато престанеш да мислиш по този начин, те ще отидат някъде другаде и ще се държат по този начин с някой друг. Няма вече да ги привличаш към себе си.

 

Източник: Луиз Хей  – „Излекувай живота си“

Желаеш ли да споделиш твоите житейски предизвикателства и теми за отработване и да имаш яснота за твоята следваща стъпка?

Свържи се с мен за безплатна опознавателна среща:

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.